Over Volleybalclub Sleen

Inleiding:

We heten je van harte welkom bij de volleybalclub Sleen.
In dit artikel vind je het “huishoudelijk reglement” van de volleybalclub.
 

Een stukje geschiedenis:

De Volleybalclub is ontstaan na het opheffen van de volleybalvereniging Sleen. Een aantal enthousiaste mensen hebben ervoor gezorgd dat het volleybal in Sleen niet verloren is gegaan en hebben een nieuwe club opgericht: De volleybalclub Sleen.

 

Doel:

Het doel van de club is om iedereen die binnen deze club wil gaan volleyballen dit op zijn/haar wijze te laten doen.
Daarbij staat bij het ene team het plezier en de ontspanning voorop en bij het andere de prestatie, maar waar voor iedereen gestreefd wordt naar een club waar men zich thuis voelt.
De jeugd neemt een zeer belangrijke plaats in binnen onze club. Meer dan de helft van onze leden bestaat uit jeugd. Zij krijgen dan ook de nodige aandacht waarbij extra training wordt aangeboden aan de selectieteams binnen onze club.

 

Nevobo:

De Volleybalclub Sleen is lid van de NeVoBo, de Nederlandse Volleybalbond. Deze bond organiseert alles rondom de competitie. Als vereniging zijn wij verplicht om per lid bondscontributie en per team teamgeld af te dragen aan de bond. Voor meer info over de NeVoBo  zie www.volleybal.nl.

 

Leden:

De volleybalclub kent verschillende soorten leden:
1. Jeugdleden
2. Seniorleden
3. Verenigingsleden
 
1. Jeugdleden:

a. Mini’s
Dit zijn onze jongste leden, van 6 tot max. 12 jaar oud. Zij trainen 1 keer per week en spelen mee in de minicompetitie.
Dat betekent dat ze ongeveer 2 keer per maand (van oktober tot april)  op zaterdagochtend in competitieverband wedstrijdjes spelen. Op zo’n zaterdag ochtend worden meerdere wedstrijdjes gespeeld in sporthallen in de regio, waarbij een beroep op de ouders wordt gedaan voor vervoer. Twee keer per jaar spelen de mini’s in de sporthal in Sleen.
Het volleybal dat de mini’s spelen heet circulatievolleybal. Deze manier van minivolleybal heeft een opgaande lijn van gooien en vangen ( niveau 1), naar het  “echte” volleybal (niveau 5 en 6). Hierdoor kunnen kinderen van 6 jaar al meedoen en leuke wedstrijdjes op hun eigen niveau spelen. Meer informatie over het minivolleybal staat in het infoblad speciaal voor de mini’s en op onze site

 

b. Aspiranten:
Aspiranten zijn jeugdleden  tot max. 17 jaar en zijn onder te verdelen in:
C-jeugd : 12 en 13 jaar
B-jeugd : 14 en 15 jaar
A-jeugd : 16 en 17 jaar

Jeugd die qua leeftijd nog bij de mini’s hoort, maar wel bij de aspiranten speelt wordt als aspirantenlid van de club gezien.
De jeugdteams trainen indien mogelijk 2x per week.

Aspiranten spelen mee in de jeugdcompetitie. In het competitieseizoen (okt.-april) spelen zij in principe elke zaterdag een wedstrijd. De ene keer thuis de andere keer uit.
Zij maken zelf een vervoersschema van en naar de wedstrijden.

 
2.Seniorleden:
a. Competitie spelende Seniorleden zijn leden die in een seniorenteam trainen dan wel spelen. Dus ook aspiranten die bij de senioren spelen worden door de club als senior gezien.
Afhankelijk van de wensen van het team en de mogelijkheden van de club wordt er 1 of 2 keer per week getraind.
De senioren spelen mee in de competitie, waarbij  men op zaterdag de ene keer thuis en de andere keer uit speelt.

b. Recreanten
De recreanten binnen onze club behoren bij de senioren, maar spelen (bij voldoende leden en animo)in een aparte recreantencompetitie. De wedstrijden van deze competitie worden tijdens een trainingsavond gespeeld.

 
3.Verenigingsleden:
Dit zijn leden die niet trainen en geen wedstrijden spelen, maar wel  stemrecht hebben op b.v. een ledenvergadering. Ouders van jeugdleden kunnen zo toch hun stem uitbrengen tijdens een ledenvergadering.
Ook niet spelende coaches/ trainers/scheidsrechters met een Nevobo-pas horen tot de verenigingsleden.

 

Kleding:

Leden van de volleybalclub krijgen van de club een wedstrijdshirt, trainingsshirt en een tas (mini’s krijgen een tas per team).

Kleding en tassen blijven eigendom van de club en moeten bij opzegging als lid schoon ingeleverd worden bij  kledingcontactpersoon.
Bij verlies zal de kleding moeten worden vergoed door desbetreffend lid. Misschien ten overvloede, kleding en tassen mogen alleen worden gebruikt voor activiteiten van de volleybalclub en NIET daarbuiten worden gedragen.

 

Wedstrijden:

Alle thuiswedstrijden van de volleybalclub worden gehouden in sporthal Broekveld in Sleen. Om wedstrijden te kunnen spelen zijn niet alleen spelers nodig maar ook: tellers, scheidsrechters, veldopbouwers, opruimers en zaalwacht. Jeugd vanaf de B’s en senioren worden ingedeeld om te tellen. Senioren worden ook ingezet om jeugdwedstrijden te fluiten. Meestal is dit voor of na je eigen wedstrijd. Wanneer je niet kunt, moet je onderling even ruilen. Per thuisspelende zaterdag wordt een seniorenteam aangewezen om de zaalwacht te assisteren bij het opbouwen en opruimen van de velden.
Je kunt je ook opgeven als scheidsrechter om wedstrijden te fluiten in de eigen hal. Je volgt dan eerst een korte cursus. Voor meer info kun je terecht bij de scheidsrechterscontactpersoon. Wedstrijdschema’s, uitslagen en standen kun je vinden via de site van VC Sleen ( www.vcsleen.nl) of via http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/1227 Twee keer per jaar(sept en jan) worden ook de wedstrijdschema’s naar de leden gemaild. Bij uitwedstrijden regelen de teams zelf het vervoer. Vanaf de C jeugd maken ze hiervoor zelf een schema, voor de mini’s wordt dit schema gemaakt door de contactpersoon van de mini’s en aan de ouders verstrekt.

 

Toernooien:

Aan het begin van het seizoen worden in de regio toernooien gespeeld als voorbereiding op de competitie. Voor de jeugd worden er ook in de loop van het seizoen toernooien georganiseerd. Elk jaar geven we  als club één of meerdere jeugdteams op voor de Open Clubwedstrijden. Dit is een landelijk toernooi waar gestreden wordt om de titel “beste jeugdteam van Nederland” bij de A-,B-,C- en D-jeugd. Zo’n jeugdteam wordt gevormd door de beste spelers in die bepaalde categorie.
Verder zijn er voor de jeugd 2 tegen 2 toernooien in de vakanties, waar je als 2 tal aan mee kunt doen.
 

Contributie:

De contributie is afhankelijk van het team waarin je speelt.  Dus ben je mini en speel je al bij de aspiranten dan betaal je als aspirant. Ben je aspirant en speel je al bij de senioren, dan betaal je als senior De contributie wordt in 4 termijnen geïnd middels een automatische incasso die bij het aanmeldingsformulier moet worden in geleverd. In de contributie zit verwerkt: De clubcontributie, de bondscontributie en het kledinggeld. Op de volgende pagina  zie je de tarieven voor het seizoen 2016/2017.
 

 

Aantal trainingen per week

Contributie per kwartaal

Niet spelend

Contributie per kwartaal

Spelend

Senioren

1

€ 54,50

€ 74,50

Senioren

2

€ 71,50

€ 91,50

Jeugd

1

€ 41,50

€ 56,50

Jeugd

2

€ 51,50

€ 66,50

Mini

1

€ 31,50

€ 39,00

Mini

2

€ 41,50

€ 49,00

Recreanten

1

€ 41,50

€ 44,00

Verenigingslid

 

€ 7,50

 

Zijn er 3 of meer leden uit  1 gezin spelend lid, dan betaalt het jongste lid de helft van de clubcontributie. Dit geldt voor het 3e en volgende lid.Wordt bij het innen van de contributie geen gebruik gemaakt van automatische incasso, dan wordt per factuur € 2,50 in rekening gebracht.

De bondscontributie moet wel volledig worden betaald.

 

Lidmaatschap:

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldingformulier dat bij het infoboekje wordt verstrekt of via de website: www.vcsleen.nl

Het ingevulde formulier graag met pasfoto inleveren bij
Elsbeth Bos, Vennetje 16 te Sleen.
Voor competitiespelende leden is een digitale pasfoto verplicht (m.u.v. recreanten). Dat kan op 2 manieren:
1.    Stuur een goede pasfoto (recht van voren) digitaal per mail naar de secretariaat@vcsleen.nl
2.    Plak een goede pasfoto op het aanmeldingsformulier. Deze wordt dan door ons gescand.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren en kan per half jaar: vóór 1 juli of vóór 1 januari (secretariaat@vcsleen.nl).

Indien na 1 juli of 1 januari wordt opgezegd is de contributie voor het komende halfjaar verschuldigd.

 

Sponsoring:

Om onze leden wat extra’s te bieden en jeugd de kans te geven zich nog beter te ontwikkelen zijn wij afhankelijk van sponsoren. We gaan er vanuit dat elk lid actief mee zoekt naar sponsoren voor onze club. Heb je ideeën dan graag doorgeven aan de contactpersoon sponsoring van het bestuur.

 

Beachvolleybal:

Een jaarlijks terugkerend evenement is het beachvolleybaltoernooi dat onder de vlag van de stichting Vrienden van de volleybalclub Sleen en i.s.m. de Volleybalclub wordt georganiseerd. Dit evenement wordt gehouden op het Ermerstrand te Erm, waarbij op zo’n  50 velden gespeeld wordt door jong en oud. Een speciale beachcommissie is belast met het organiseren van dit toernooi. Zij kunnen dit echter niet alleen. Bij de voorbereidingen en tijdens het toernooi zijn vele vrijwilligers nodig. Er zal een beroep worden gedaan op onze leden, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom! Opgeven als vrijwilliger kan bij Afke Siebring.
Meer info over het toernooi kun je vinden op onze site
www.vcsleen.nl

 

Informatie:

Informatie aan de leden wordt zoveel mogelijk verstrekt via de mail en via onze website. Kijk dus regelmatig even op www.vcsleen.nl en geef bij wijziging van mail adres dit door aan secretariaat@vcsleen.nl
 

Een reactie plaatsen