NeVoBo en weersomstandigheden

NeVoBo en weersomstandigheden

images[10].jpg

Vanaf half december hebben we te maken gehad met behoorlijk slechte weersomstandigheden in Nederland, met name door de vele sneeuw.
Dit betekent dat een groot aantal wedstrijden niet is doorgegaan.
 

De richtlijn die gehanteerd wordt bij slechte weersomstandigheden is dat, zolang het openbaar vervoer [bus en trein] rijdt, de wegen berijdbaar zijn. En dus dat het mogelijk moet zijn om met de auto in de diverse sporthallen te komen.

Dit is natuurlijk een algemene richtlijn; de weersomstandigheden zijn in een groter gebied, zoals de huidige regio Noord, niet overal gelijk. Wanneer er in Drachten en omgeving veel sneeuw valt, kan het best zo zijn dat rond Hoogeveen zo weinig sneeuw valt dat er van overlast geen sprake is. Ook ijzel is vaak heel plaatselijk. De plaatselijke verschillen en de te overbruggen afstand zijn twee factoren waardoor de Nevobo alleen een algemene richtlijn kan verstrekken.
 

Dit betekent dat alle teams hun eigen afweging zullen moeten maken: is het verantwoord om de weg op te gaan en kunnen we redelijkerwijs nog goed thuiskomen? Het volleybal is onze hobby; hiervoor hoeven we geen onverantwoorde risico’s te nemen.Aan de andere kant moeten we ook beseffen dat er sporthallen gehuurd zijn die leeg komen te staan en dat er wedstrijden moeten worden ingehaald op allerlei momenten, omdat we toch ook graag een complete competitie spelen.
 

Dit alles betekent dat de Nevobo een beroep doet op alle volleyballers om een afgewogen beslissing te nemen bij slechte weersomstandigheden. Als men besluit niet de weg op te gaan hoort daar ook bij dat de tegenstander en eventueel de scheidsrechter wordt ingelicht. Raadpleeg voor telefoonnummers het infoboekje.
 

Dit betekent ook dat voor deze periode geldt dat de Nevobo alleen in zijn algemeenheid beoordeelt of wedstrijden kunnen doorgaan. Het is ondoenlijk om voor alle vastgestelde competitiewedstrijden per wedstrijd te beoordelen of deze wel of niet gespeeld had kunnen worden.Dat betekent dat er geen maatregelen worden opgelegd en dat alle wedstrijden die niet zijn doorgegaan in onderling overleg dienen te worden ingehaald.
 

 

Een reactie plaatsen