Kop of munt?

[9]  Uitzonderlijke spelerwissel

Beginnende scheidsrechters schrikken bij zo'n kop nog wel eens en denken:'O nee, hè!'en laten de spelregel dan voor wat het is. Dat is niet erg slim, want ook al komt het niet wekelijks voor, je kunt het zomaar treffen.

Kortgeleden begon ons team de wedstrijd met 7 spelers. In de laatste set werd – zeg maar – speler 1 gewisseld voor speler 10. Direct daarna werd speler 1 weer teruggewisseld en kon niet meer regulier gewisseld worden. Toen raakte speler 4 zodanig geblesseerd dat hij beslist niet verder kon spelen. Gelukkig was er toen nog de mogelijkheid van een uitzonderlijke spelerswissel.
15.7 UITZONDERLIJKE SPELERWISSEL
Een speler (uitgezonderd de Libero), die vanwege een blessure of ziekte niet verder kan spelen, moet
reglementair worden gewisseld. Als dit niet mogelijk is, heeft het team recht op een uitzonderlijke
spelerwissel, die niet aan de voorwaarden van regel 15.6 voldoet.
 
Uit het commentaar verder nog een paar opmerkingen:
De gewisselde geblesseerde of zieke speler mag gedurende de rest van de wedstrijd niet meer
terugkeren in het veld.
Een uitzonderlijke spelerwissel telt in geen enkel geval mee voor het aantal spelerwissels.
Wanneer bij een blessure een uitzonderlijke spelerwissel nodig is, mogen hierin naar keuze van de de coach, alle spelers worden betrokken die op dat moment niet aan het spel deelnemen, ongeacht of (en zo ja: waar) zij in de lopende set al in het veld zijn geweest.
 
Spelregelkennis is niet alleen een must voor de scheidsrechters, maar ook voor aanvoerders en of coaches.

 

Een reactie plaatsen