Kop of munt?

[5]  Opslag en scherm.

Kortgeleden vroeg iemand mij of de opslag binnen vijf seconden genomen moest worden. Nee dus: 'De serveerder moet de bal binnen acht seconden na het fluitsignaal voor opslag door de eerste scheidsrechter opslaan.' Verder mag de bal maar eenmaal worden opgegooid  of worden losgelaten om te serveren. Als de serveerder de bal opgooit en zich bedenkt omdat hij bijvoorbeeld even uit balans raakt en de bal op de grond laat vallen of weer opvangt, moet de scheidsrechter affluiten voor opslagfout.

Verder moet de bal met één hand of een deel van de arm worden opgeslagen, na te zijn opgegooid of losgelaten uit de hand(en). Uit de hand serveren (d.w.z. de bal is op het moment van raken niet vrij van de hand) is fout. Dit is wel lastig te beoordelen door een scheidsrechter en ik kan me dan ook niet herinneren zelf ooit hiervoor gefloten te hebben of iemand anders daarvoor te hebben zien fluiten.
 
Een opslag die vóór het fluitsignaal van de eerste scheidsrechter wordt uitgevoerd, is ongeldig en moet opnieuw worden uitgevoerd.
 
Voor het team dat de opslag ontvangt, gelden onder meer de volgende regels:
De scheidsrechter fluit voor een fout als de opslag wordt geblokkeerd of in geval van scherm.
Ik heb de indruk dat er (te) weinig voor scherm wordt afgefloten, terwijl de regel heel duidelijk is:
 
'De spelers van het team aan opslag mogen de serveerder of de baan van de bal niet door een individueel of groepsscherm aan het zicht van de tegenstander onttrekken.'
De gedachte dat er alleen sprake is van een scherm als spelers van het team aan opslag (armen) bewegen, springen, etc. is onjuist. Er staat heel duidelijk:
'Een speler of groep spelers van het team aan opslag maakt een scherm door op het moment van de opslag de armen te bewegen, te springen, zich zijdelings te bewegen tijdens het uitvoeren van de opslag, of door bij elkaar te gaan staan om de baan van de bal aan het zicht van de tegenstander te onttrekken.' Zie verder Tekening 6 in het spelregelboekje.

Een reactie plaatsen