Kop of munt? [36]

Onjuist verzoek spelerswissel

Je kent de spelregel goed en toch … toch overkomt het je soms dat je een beslissing neemt, waarvan je achteraf afvraagt of dat de goede was.

Zo vroeg de coach van een team kortgeleden een spelerwissel bij mij als 2e scheids aan op het moment dat de 1e scheids floot voor de opslag. De eerste scheids floot uiteraard direct voor dubbelfout en gaf de coach de gelegenheid te wisselen. Ik ging daarin mee, ook al had ik het gevoel dat het niet correct was en na de wedstrijd pakte ik het spelregelboekje er nog maar weer eens bij – daar leer je veel van – en las dat de toegekende spelerwissel op dat moment onjuist was en niet verleend had mogen worden. Bij het commentaar op spelregel '15.11 Onjuiste verzoeken' staat namelijk:
 
'Op het moment dat het spel stilligt omdat de scheidsrechter bij vergissing voor een  onjuiste aanvraag  voor spelonderbreking heeft gefloten, heeft geen van beide teams het recht een time-out of een spelerwissel aan te vragen. Er moet eerst een voltooide rally worden gespeeld.'
 
En hoe zit dat dan als je alleen (als 1e scheids) fluit? Het kan voorkomen dat je afgeleid wordt of dat een coach op te laat moment een spelerswissel – is in dat geval onjuist verzoek – vraagt. Als je nagenoeg gelijktijdig voor opslag fluit en in de war of geschrokken door de reactie van de coach direct daarop het teken van spelerswissel geeft, moet je dat direct herstellen met het aangeven van een dubbelfout. En direct daarna (wimpel je het verzoek van de coach in gebaar af en) fluit je voor de opslag.
 

Een reactie plaatsen