Kop of munt? [23]

Vier keer spelen

Als ik een wedstrijd fluit, vind ik het bijzonder vervelend dat spelers altijd denken te moeten meebeslissen of meetellen. Uiteraard is volleybal een sport waarbij je als speler in de spanning van het spel wel eens reageert op een beslissing of beoordeling van de scheidsrechter, maar daar moet het dan ook bij blijven.

Heel irritant vind ik bijvoorbeeld dat soms een heel team al 'vier keer' roept als de bal na drie keer spelen niet over het net gaat. Irritant omdat ik vind dat ik dat als scheidsrechter behoor te zien en bovendien omdat  te gemakkelijk 'vier keer' wordt geroepen. In het (digitale) spelregelboekje staat:

'Raakt de bal na een aanvalsslag zowel de bovenrand van het net als een speler van de tegenstander, dan geldt dat als een blok. Het oorspronkelijk aanvallende team mag de bal daarna dus weer driemaal spelen. Het is hierbij niet van belang of de bal zonder de actie van de tegenstander al dan niet over het net zou zijn gegaan.'

Met andere woorden: ook al ziet iedereen dat de bal niet over het net zal (kunnen) gaan, dan nog is het aanraken van de bal met de vingertoppen door de blokkeerder voldoende om als blok te gelden. Bovendien wordt een bal na zo'n mislukte aanval lang niet altijd een vierde keer gespeeld, en valt  dan gewoon op de grond. En dat is het niet 'vier keer', maar 'in'.

 

Een reactie plaatsen