Kop of munt?

[11]  Bal in, uit of touché?

Afgelopen zaterdag had een aspirant-scheidsrechter veel moeite met het verschil in teken voor 'bal uit' en 'bal aangeraakt '. Even later vroeg een andere scheidsrechter mij in de kantine wanneer je een bal 'uit' geeft en wanneer 'touché'. En toen herinnerde ik me dat ik dat zelf nog niet zo lang geleden weer eens had opgezocht in het spelregelboekje, omdat ik het verschil ook even niet meer goed wist. Welnu:

 
Om met de gemakkelijkste te beginnen: 'bal in' :
  • De bal is in als hij het speelveld, met inbegrip van de lijnen raakt.
 
De lastige: 'bal geraakt' (touché):
De bal is geraakt 
  • wanneer een aanval het net passeert en de vloer raakt buiten het speelveld, maar een blokkeerder of een andere speler van het ontvangende team heeft de bal geraakt;
  • wanneer de bal, nadat een team de bal voor de eerste, tweede of derde keer geraakt heeft aan de eigen kant uitgaat.
Anders gezegd: het scheidsrechtersteken 24 (bal aangeraakt) wordt altijd gebruikt, als de bal uit gaat aan de netzijde van de speler die de bal het laatst aanraakte, ongeacht of de bal uit ging na één, twee of drie keer spelen door die ploeg.
 
En voor de volledigheid:'bal uit' :
De bal is uit
  • als het deel van de bal dat de grond raakt, geheel buiten de grenslijnen ligt;
  • als de bal een voorwerp buiten het speelveld, het plafond of een persoon die niet aan het spel deelneemt, raakt;
  • als de bal een antenne, spandraden, paal of  (let op!) het net buiten de zijbanden raakt;
  • bij alle ballen die direct uitgaan na een aanval of een blok van de tegenstander;
  • wanneer bij een aanval een bal in de bovenkant van het net wordt geslagen en daarna uitgaat aan de kant van de aanvallende ploeg, zonder het blok van de tegenstander te raken;
  • wanneer in hetzelfde geval de bal het blok heeft geraakt en daarna uitgaat aan de kant van de aanvallende ploeg;

 

Een reactie plaatsen