Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.Volleybal Club Sleen heeft de bevoegdheid om niet passende/relevante teksten te verwijderen of niet te plaatsen. (bijv. in het gastenboek).
Het is mogelijk dat via de website van Volleybalclub Sleen toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden/ter beschikking worden gesteld.
Volleybal Club Sleen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.
Mocht u vragen of opmerkingen omtrent deze website hebben en/of informatie op deze website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via de webmaster.