Bestuur

Bestuur

Tijdens de laatste ledenvergadering is er een dringend oproep gedaan aan alle aanwezigen voor kandidaten voor het bestuur. Hierop is door een aantal leden en ouders positief gereageerd. We zijn heel blij met de nieuwe kandidaten voor het bestuur, zodat wij de taken weer kunnen verdelen en jullie weer aanspreekpunten hebben.

We beseffen ons, dat officiële zitting in het bestuur door de ledenvergadering moet worden goedgekeurd. Voor de continuïteit van de club en vanuit praktisch oogpunt is ons voorstel om tijdens de komende ledenvergadering deze kandidaten verkiesbaar te stellen. Het gaat om Harry Tholen, Koen Kootstra, Rikus Reinders, Ina Keen en Sandra Katerberg. Uiteraard nodigen wij andere leden en/of ouders uit om zich dan ook verkiesbaar stellen.

Wij hebben de taken inmiddels binnen het bestuur als volgt verdeeld:

Harry Tholen – voorzitter
Koen Kootstra – secretaris
Moniek Rutgers – penningmeester
Angela Hamster – wedstrijdsecretariaat
Sylvia Stevens – bestuurslid met hoofdtaak kantine
Ina Keen – bestuurslid
Sandra Katerberg – bestuurslid
Rikus Reinders – bestuurslid

Een reactie plaatsen