Beach Spelregels

Geschreven door Beachvolleybal commissie op 13 juni 2023.

De Spelregels

 • Er zijn geen vaste speelposities, iedere speler mag blokkeren en aanvallen aan het net.
 • De middellijn mag gepasseerd worden indien de tegenpartij daarbij niet wordt gehinderd.
 • De zogenaamde ‘Holdball’ waarbij 2 spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken, wordt toegestaan.
 • Spelerswissels: in de categorieën 2×2 zijn tijdens de wedstrijd geen spelerswissels toegestaan. In de overige categorieën zijn spelerswissels toegestaan wanneer van speelhelft wordt gewisseld of door in te draaien bij de serveerplaats. Mocht er zich een ernstige blessure voordoen waardoor de wedstrijd gestaakt moet worden, dan is deze verloren.
 • Set-up: een bal, welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de 3e bal zijn) mag over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een dubbelfout. Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan 1 maal roteren maar wel dragend in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Tijdens ons toernooi volgen we alleen het tweede gedeelte van de spelregel: bal mag dus wel roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.
 • Aanval: de aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands). Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de push- of duwtechniek, waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uitzondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uitvoerder. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet vast te stellen is of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.
 • Blok: een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal maximaal twee maal worden gespeeld, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

2 tegen 2

In ieder geval in de categorieën 2 tegen 2 wil de organisatie graag dat de spelregels toegepast worden zoals hiervoor beschreven:

 • Een wedstrijd duurt 15 minuten, het begin- en eindsignaal zal centraal worden aangegeven. De tijd tussen de wedstrijdronden is 5 minuten.
 • Na een totaal van 7 gescoorde punten, dus bij bijvoorbeeld 4-3 of 6-1,  wordt van speelhelft gewisseld. Dit om voordeel van de zon of wind te voorkomen. Daarbij kunnen de teams dertig seconden rust nemen.
 • De puntentelling loopt door tot het einde van de speeltijd. De eindstand is de stand die geldt op het moment dat de toeter gaat.
 • Bij een gelijke stand van 2 teams aan het eind van de dag wordt het aantal  punten gedeeld door het aantal wedstrijden. Mocht dit ook gelijk zijn, dan is het behaalde aantal punten voor – punten tegen gedeeld door het aantal wedstrijden doorslaggevend. Mocht dit ook gelijk zijn dan worden het aantal zelfgescoorde punten geteld.
 • Bij een aantal categorieën is het mogelijk dat niet alle poules hetzelfde aantal teams hebben. Wij proberen hier rekening mee te houden maar dit is niet altijd mogelijk en dit kan wellicht invloed hebben op het verdere verloop van dit toernooi. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.
 • Aanwezigheid:
  Mocht een team binnen 5 minuten na het officiële begin niet aanwezig zijn dan heeft dat team de wedstrijd reglementair  met 15 – 0 verloren.

Finalepoules
Elke finalewedstrijd (1/16, 1/8, 1/4 enz.) moet een winnaar opleveren.
Bij een gelijke stand bij het eindsignaal wordt er doorgespeeld totdat het verschil 2
punten bedraagt en er een winnaar bekend is.
In alle andere situaties beslist het wedstrijdsecretariaat.

 • Wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten dat het toernooi volledig wordt afgerond zal het prijzengeld worden gehalveerd. De tussenstand zal bepalend zijn voor de uitslag van het toernooi.
 • Standen: De standen worden ook bijgehouden op www.toernooi.nl

De achtste, kwart, halve en finales worden volgens het zelfde systeem gespeeld. De speeltijd is eveneens 15 minuten en de puntentelling loopt  door. Behalve bij de finales van de Heren A, Dames A, Heren B en Dames B.  In de finales van die categorieën worden 2 sets van 21 punten gespeeld en eventueel een derde set tot 15 punten.

Net als bij het zaalvolleybal wordt volgens het Rally Point Systeem gespeeld.
De sets tot 21 punten kennen geen maximum, er zal gespeeld moeten worden tot er een verschil is van twee punten. De sets tot 15 punten kennen een maximum van 17 punten.