Oproep!!

Oproep!!

Hallo leden,

Zaterdag 1 september hebben we in Sleen weer de jaarlijkse markt! Erg gezellig altijd!!
Alle verenigingen laten zich dan van hun beste kant zien en dan kunnen wij als volleybalclub natuurlijk niet achter blijven.
Daarom willen we dit jaar ook op de markt gaan staan markt dat natuurlijk niet zonder hulp van jullie.

De opzet van de kraam van de volleybalclub zal als volgt zijn:
• Er zullen verschillende demonstaties/trainingen te zien zijn van verschillende jeugdteams;
• Een kraam op de markt met een verloting e.d.

Daarom deze oproep met de vraag wie wil helpen achter de kraam. Je kunt je opgeven bij Agnes.

Een reactie plaatsen