Aanmelden lid

Om lid te worden van de vereniging moet het aanmeldingsformulier worden ingevuld en ondertekend worden opgestuurd. Op het aanmeldingsformulier staat vermeld naar welk adres het opgestuurd moet worden. Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het aanmeldingformulier dat bij het infoboekje wordt verstrekt of door het hier te downloaden.

Het ingevulde formulier graag met pasfoto inleveren bij

Afke Siebring, Brink 24 te Sleen.

Voor competitiespelende leden is een digitale pasfoto verplicht (m.u.v. recreanten)

  1. Stuur een goede pasfoto (recht van voren) digitaal per mail naar ledenadministratie@vcsleen.nl
  2. Plak een goede pasfoto op het aanmeldingsformulier. Deze wordt dan door ons gescand.
    of
  3. Na aanmelding ontvangt u het registratienummer en dient u een digitale pasfoto te laten maken bij Foto Jong te Emmen, zij sturen deze dan digitaal door aan de bond.

 

 

Een reactie plaatsen