Kop of munt?

[20]  Blok

Afgelopen zaterdag zag ik in een sporthal twee keer vrij vlot achterelkaar dat een serve werd geblokkeerd. Beide keren floot de scheidsrechter er niet voor af. 

Het gekste vond ik echter dat ik me op dat moment realiseerde dat ik de (nieuwe) spelregel wel ken, maar niet wist welk teken ik daarbij zou moeten aangeven.

En daar is het (digitale) spelregelboekje voor dat op bladzijde 79 aangeeft dat je bij 'verboden blok of scherm' teken 12 moet gebruiken:

12       De beide armen, met de handpalmen naar voren, verticaal omhoog steken.

Maar de serve blokkeren is niet het enige verboden blok. Je maakt ook een fout bij het blokkeren als:

  • je de bal over het net heen raakt vóór of gelijktijdig met de aanvalsslag van de tegenstander;
  • je als achterspeler of libero een blok voltooit of deelneemt aan een voltooid blok;
  • de bal na het blokkeren 'uit' gaat;
  • je de bal buiten de antenne over het net heen blokkeert;
  • je als libero aan een blokpoging (individueel of groepsblok) deelneemt.

De meeste van deze gevallen komen zo sporadisch voor dat je er geen rekening mee houdt en dat is begrijpelijk. Als je hier dan toch iets van wilt onthouden, is het blokkeren van de serve' wellicht het meest voor de hand liggend.

Nummer 21 van 'Kop of munt' verschijnt woensdag 9 januari 2013.

 

Een reactie plaatsen