Kop of munt?

[19]  Gele en rode kaart

Wie heeft er de afgelopen tijd geel, rood, of zelfs geel en rood samen, gegeven voor spelophouden of wangedrag? Mocht dat het geval zijn, dan zou ik het leuk vinden dat als reactie op dit stukje te krijgen..

Je ziet in onze sporthal zelden dat er een kaart gegeven wordt. Zelf heb ik een tijdje geleden een coach een gele kaart wegens spelophouden gegeven. Bij spelophouden denk je aan het te lang laten duren van een spelerwissel of een time-out, het aanvragen van een derde time-out, wanneer een speler alle (te veel) tijd neemt om de bal naar de tegenpartij te spelen, enz.

Als scheidsrechter geef je bij de eerste keer spelophouden een waarschuwing. Dat heeft geen gevolgen, maar moet wel op het wedstrijdformulier worden vermeld, waarbij ik me afvraag of dat ook gebeurt in de lagere klassen. Spelophouden wordt bovendien als een teamgebeuren beschouwd en dat houdt het volgende in: bij bijvoorbeeld een te lang durende spelerwissel (waarschuwing), gevolgd door tijdrekken van welke speler dan ook, wordt het team bestraft met een gele kaart en krijgt de tegenstander een punt en de opslag. Het punt dat dan toegekend wordt, moet op het wedstrijdformulier omcirkeld worden.

Verder wordt een gele kaart gegeven bij onbehoorlijk gedrag voor de eerste keer, waarbij de tegenstander weer een punt en de opslag krijgt. Voor alle andere maatregelen bij wangedrag wordt rood, of geel en rood samen, gegeven waarbij betreffende speler uit het veld gestuurd of gediskwalificeerd wordt. De tegenstander krijgt echter geen punt of opslag.

Voor een overzicht met betrekking tot de gele en rode kaarten bij spelophouden, onbehoorlijk, beledigend en agressief gedrag,  verwijs ik naar het heldere schema, tekening 9, op bladzijde 75 van het spelregelboekje.

Een reactie plaatsen