Vrijwilligerslijsten . . .

Vrijwilligerslijsten . . .

. . . wie levert ze nog in?

Enige tijd geleden zijn de vrijwilligerslijsten uitgedeeld. Een groot aantal daarvoor is weer terug, dank daarvoor!!!

Aan de leden die de lijsten nog niet hebben ingeleverd wordt gevraagd dit alsnog te doen, dit kan via de trainers of bij een bestuurslid.

De informatie van de ingeleverde lijsten is verwerkt in een databestand. In voorkomende gevallen zal er een beroep worden gedaan op de vrijwilligers. Nogmaals dank.

Een reactie plaatsen