Fluitsignalen [1]

Fluitsignalen [1]

Je kent de spelregel goed en toch … toch overkomt het je soms dat je een beslissing neemt, waarvan je achteraf afvraagt of dat de goede was. Had je dan tijdens de set wissel de regels moeten opzoeken? Vragen waar je als jonge en uiteraard ook als ervaren scheidsrechters op dat moment geen antwoord op hebt. Zo ook het volgende voorbeeld:

Tijdens een wedstrijd blijkt dat er een speelster meer ruimte nodig heeft bij het serveren dan dat er daadwerkelijk beschikbaar is in de hal. De serveerster weet dit ludiek op te lossen door het net voor het materiaal hok opzij te schuiven en vandaar uit de aanloop voor de service uit te voeren. De coach van de bezoekende ploeg had hier enige moeite mee. Een goed moment om het geheugen weer eens op te frissen. De regels van 2013-2017 zeggen hierover het volgende:

Regel 1.4.2 De Servicezone.

De servicezone is een 9m brede strook achter iedere achterlijn. Zij wordt zijdelings begrensd door twee

lijntjes, elk 15cm lang en, in het verlengde van de zijlijnen, op 20cm afstand van de achterlijn getrokken.

De beide lijntjes vallen binnen de breedte van de servicezone. De servicezone loopt in diepte door tot aan het eind van de vrije zone.

Commentaar:1. Staat achter het veld een rij reclameborden, die bij de servicezone is onderbroken, dan mag de service niet van achter het denkbeeldig verlengde van deze rij borden worden genomen, aangezien zij de vrije zone begrenzen.

2. Is (met dispensatie) voor de servicezone achter de achterlijn minder dan 2m beschikbaar, dan moet, alleen aan de kant(en) waar dat nodig is, een obstakelvrije servicezone worden gerealiseerd met een diepte van 2m,  gemeten vanaf het object dat het dichtst bij het speelveld is. Deze wordt aangegeven met een hulpservicelijn, die

evenwijdig aan de achterlijn wordt getrokken en moet over de volle breedte van het veld worden aangebracht.

Een hulpservicelijn is de nieuwe achterlijn t.b.v. de service, niet gedurende het spel. De serveerder mag binnen deze servicezone vrijelijk, op de door hem gekozen wijze, de service uitvoeren.

3. Het geven van toestemming aan de serveerder in een situatie waarin geen 2m vrije zone voor serveren

beschikbaar is, om met één voet op of over de achterlijn te staan, is dus niet toegestaan.

Dus even in Jip en Janneke taal, als er van tevoren een hulpservicelijn was aangebracht gelijk aan de achterlijn dan had de speelster hiervandaan de service mogen beginnen. Echter serveren vanuit een materiaalhok mag dus niet.

Dan nog even dit:

Als volleybalscheidsrechter is het goed niet op te vallen, juist dan heb je een prima wedstrijd gefloten. Dit staat haaks op hoe je als sporter een wedstrijd speelt. Een speler zal door mooie en spectaculaire acties juist de aandacht trekken. Vanzelfsprekend krijgen dit soort acties veel positieve aandacht, en terecht. Dat maakt de volleybalsport zo mooi en daarvoor gaan we iedere week de hal in.

Maar geen mooie acties zonder die onopvallende, niet te verwarren met onbelangrijke, persoon op de bok. De persoon die gèèn aandacht wil tijdens een wedstrijd, maar het wel verdient voor en na een wedstrijd.

Zet jij jouw scheidsrechter in het zonnetje?

De “Week van de scheidsrechter” is een mooie gelegenheid om je scheidsrechters een keer extra waardering te geven. Zo’n blijk van waardering, hoe klein of groot, geeft energie voor weer een mooi volleybalseizoen. Laat deze week niet ongemerkt voorbij gaan en maak er een fantastisch seizoen van, met elkaar!

Een reactie plaatsen